ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεχούρι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα Λειβαρτζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κερέσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερασιά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λεχουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σέλλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεχουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv