ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καστανέας (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Βενδίστα προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Λουζέστι προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Καλογρηανή προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Κουκλαίοι προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Γουδοβάσδα προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Κερασιά Μεϊδάν προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Τσουραναίοι προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Ο οικισμός Μποροβίκος προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Σταμάδων προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άνω Γουδοβάσδα προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

Δ. Καστανέας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γουδοβάσδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουδοβάσδης

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Βενδίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βενδίστας

Ο οικισμός Μποροβίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποροβίκου

Ο οικισμός Άνω Γουδοβάσδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουδοβάσδης

Ο οικισμός Κερασιά Μεϊδάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουδοβάσδης

Ο οικισμός Τσουραναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουδοβάσδης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Σταμάδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Καλογρηανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Περλιάγκου

Ο οικισμός Λουζέστι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βενδίστας

Ο οικισμός Κοκλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποροβίκου

Το όνομα του οικισμού Κουκλαίοι του δήμου διορθώνεται σε Κοκλέσι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Καστανέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Σταμάδων αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Τρικάλων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Σταμάδων της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Καστανέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Καλύβια Καστανέας της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλότοπος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καστανιάς

Ο οικισμός Μηλότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστανιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv