ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βοϊνίκου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοϊνίκον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βοϊνίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Προδρόμι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρομίου

Κ. Προδρομίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοϊνίκου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Προδρομίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Ο οικισμός Δαφνούλα προσαρτάται στην κοινότητα Προδρομίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv