ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γουδοβάσδης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουδοβάσδα από το δήμο Καστανέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Γουδοβάσδα αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κερασιά Μεϊδάν αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουραναίοι αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Άνω Γουδοβάσδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 175Α - 30/07/1924

Ο οικισμός Κερασιά Μεϊδάν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασιάς Μεϊδάν

ΦΕΚ 185Α - 21/07/1925

Ο οικισμός Τσουραναίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερασιάς Μεϊδάν

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Γουδοβάσδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλομοίρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλομοίρας

Κ. Καλομοίρας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουδοβάσδης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Γουδοβάσδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλομοίρας

07/04/1951

Ο οικισμός Παλαιά Γουδοβάσδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλομοίρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστανιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv