ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζελεσσού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζελεσσό

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελεσσού

Ο οικισμός Μποροβάρι προσαρτάται στην κοινότητα Ζελεσσού

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζελεσσό της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρόλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηρολόφου

Κ. Ξηρολόφου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελεσσού

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μποροβάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυρά Παναγιά

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχούλι

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ξηρολόφου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουναρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv