ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοχώρι

Ο οικισμός Μηνίνα προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Σκουπίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Νεοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μηνίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

Ο οικισμός Σκουπίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv