ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σέλλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλλιανη

ΦΕΚ 238Α - 01/11/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου) προσαρτάται στην κοινότητα Σέλλιανης

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέλλιανης

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σέλλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 22/03/1954

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παγανιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέλλιανης

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σέλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σέλλιανης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Νέα Σέλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

Ο οικισμός Σέλλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

Κ. Κρυσταλλοπηγής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλλιανης

ΦΕΚ 177Α - 13/08/1956

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Μαύρα στον οικισμό Κεφαλόβρυσον

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Μονή Παγανιών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μαύρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv