ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσουρίλλας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσουρίλλα

Ο οικισμός Βρυσοπούλα προσαρτάται στην κοινότητα Τσουρίλλας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Τσουρίλλας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσουρίλλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Κ. Αμυγδαλέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσουρίλλας

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Αμυγδαλέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμυγδαλέας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αβαρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv