ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δραγουμής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγουμή

Ο οικισμός Καμίνιον προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμής

ΦΕΚ 340Α - 22/11/1923

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοτσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κοτσάτιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπεϊτός και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

Αναγνώριση του οικισμού Κομηνιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

Αναγνώριση του οικισμού Ασπράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμής

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Παραμυθίας

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Δραγουμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζερβοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζερβοχωρίου

Κ. Ζερβοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγουμής

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ζερβοχωρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Ασπράκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κομηνιού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεϊτός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ασφάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζερβοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv