ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δράγανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράγανη

ΦΕΚ 25Α - 06/02/1924

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβουναρίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράγανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Ράπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δράγανης

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουρτέσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοβούνιον

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Δράγανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελιάς

Κ. Αμπελιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δράγανης

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαργαριτίου

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv