ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παραμυθιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παραμυθία

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σαμέτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραμυθιάς

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σαμέτια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δονάτος

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Παραμυθιάς

Δ. Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Παραμυθιάς

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1954

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Παραμυθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από την κοινότητα Γκρίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από την κοινότητα Ελαταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Καρβουναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από την κοινότητα Καριωτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από την κοινότητα Πέντε Εκκλησιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από την κοινότητα Πετουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πετροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από την κοινότητα Πλακωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Προδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Προδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από την κοινότητα Σαλονίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από την κοινότητα Σεβαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραμυθία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σουλίου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Δονάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv