ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Σουδενών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Σουδενά

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Σουδενά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κάμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Κάμπου

Κ. Κάτω Κάμπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Σουδενών

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πεδινά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Πεδινών

Κ. Κάτω Πεδινών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κάμπου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλπάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Πεδινών

Αναγνώριση του οικισμού Λιούμπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Πεδινών

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλπακίου Δωδώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv