ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπαουσιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαουσιούς

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης αποσπάται από την κοινότητα Πλεσίων Τσαρκοβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπαουσιούς της κοινότητας διορθώνεται σε Μπαουσιοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μπαουσιών

Κ. Μπαουσιών (Ιωαννίνων)

Αναγνώριση του οικισμού Πλαίσια (Τσαρκοβίστα) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπαουσιούς

16/10/1940

Ο οικισμός Πλαίσια (Τσαρκοβίστα) της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζαναίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Αναγνώριση του οικισμού Μπαγαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

Αναγνώριση του οικισμού Κολυζωαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τύρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαουσιών

ΦΕΚ 163Α - 14/09/1972

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μπαουσιοί στον οικισμό Τύρια

17/03/1991

Ο οικισμός Ζαναίοι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μπαουσιοί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τύρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σελλών

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σελλών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv