ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σερβιανών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σερβιανά

Ο οικισμός Λεσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σερβιανών

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λοζετσίου

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λοζετσίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 15Α - 25/01/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σερβιανά από την κοινότητα Λοζετσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από την κοινότητα Λοζετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Σερβιανών στην κοινότητα Λοζετσίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Λεσιανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγό

ΦΕΚ 80Α - 31/03/1931

Ο οικισμός Αυγό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυγού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μολυβαδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερβιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv