ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μετσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέτσοβον

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

Ο οικισμός Βουτονόσιον προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Μετσόβου

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός Βουτονόσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτονοσίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μετσόβου

Δ. Μετσόβου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μετσόβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανήλιον αποσπάται από την κοινότητα Ανηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτονόσιον αποσπάται από την κοινότητα Βοτονοσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv