ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρυσοβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρυσοβίτσα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σιωλάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Σίτσαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Γιανναούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Λιάταινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Γιανναούλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρικόν

Ο οικισμός Λιάταινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύλοι

Ο οικισμός Σίτσαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπέλια

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανάληψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εγνατίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv