ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλάβρυτα

Ο οικισμός Βραχνί προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σούβαρδον προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κραστικοί προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βισοκά προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

01-07-1841

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουδενά Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούνιτσα αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμάκο αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρακτινού αποσπάται από το δήμο Σουδενών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούβελος αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουδενά Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Σουδενά Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σουδενών

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Δούνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Χαμάκο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Χαρακτινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

Ο οικισμός Σουδενά Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουδενών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κούβελος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Προμήσι προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αυλαίς προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ραλλιά προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Καλάβρυτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βισοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βισοκάς

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κραστικοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βραχνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Αυλαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Προμήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ραλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλάβρυτα από το δήμο Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Λαύρας αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κραστικοί αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βραχνί αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλαίς αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προμήσι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραλλιά αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Ραλλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προμήσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καλαβρύτων

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καλαβρύτων

Κ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Βραχνί της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχνίον

Ο οικισμός Αυλαίς της κοινότητας καταργείται.

Δ. Καλαβρύτων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Αυλών και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα Βάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλιβίνα αποσπάται από την κοινότητα Βιλιβίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από την κοινότητα Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από την κοινότητα Δουμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα Κανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενυχταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βλασία αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βλασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουσικόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουσοί αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα Κερπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από την κοινότητα Κερτέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαί αποσπάται από την κοινότητα Κορφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτελη αποσπάται από την κοινότητα Κουτέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Λαγοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από την κοινότητα Λαπαναγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομποκάς αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Ποντιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόσι αποσπάται από την κοινότητα Πετσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από την κοινότητα Πετσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινού αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόλιθος αποσπάται από την κοινότητα Πριολίθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογοί αποσπάται από την κοινότητα Ρογών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Σιγουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγούνι αποσπάται από την κοινότητα Σιγουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστόν αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεχλόν αποσπάται από την κοινότητα Τρεχλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπάθεια αποσπάται από την κοινότητα Τρεχλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρα αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθολίθιον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτσα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ψωφίς αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σειραί αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αροανία αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέσταινα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τριπόταμα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάστασις αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεχούρι αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωφίς αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Πάος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χόβολη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτάνη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χόβολη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνιον αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Βαλβούσια και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Κούτελη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

Αναγνώριση του οικισμού Στάση Κερπινής και προσάρτησή του στο δήμο Καλαβρύτων

ΦΕΚ 158Α - 06/09/2021

Ο οικισμός Ρογοί του δήμου μετονομάζεται σε Ρωγοί

Η κοινότητα Ρογών του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Ρωγών

Εκτύπωση  Αρχείο csv