ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσερβαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσερβάρι

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσερβάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαφότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαφοτόπου

Κ. Ελαφοτόπου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερβαρίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοτόπου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ελαία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοτόπου

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλπακίου Δωδώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv