ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δολλιανών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δολλιανά

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ιακώβου προσαρτάται στην κοινότητα Δολλιανών

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Δολλιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Δολιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δολιανών

Κ. Δολιανών (Ιωαννίνων)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δολλιανών

07/04/1951

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ιακώβου της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δολιανών

ΦΕΚ 122Α - 13/06/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος Δολιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Δολιανών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv