ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κερασόβου Κονίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κεράσοβον

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φούρκας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεράσοβον από την κοινότητα Φούρκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Κερασόβου Κονίτσης στην κοινότητα Φούρκας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Κεράσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερασόβου Κονίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv