ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουρλά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρλά από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδεϊκων

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1924

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημητροπούλου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μουρλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδοδάφνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδοδάφνης

Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουρλά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ροδοδάφνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδοδάφνης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άκολη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδοδάφνης

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Άκολη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άβυθος

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδοδάφνη της κοινότητας

Ο οικισμός Άβυθος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδοδάφνη της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 01/12/1965

Ο οικισμός Άβυθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβύθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv