ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λούρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λούρος

Ο οικισμός Μουζάκα προσαρτάται στην κοινότητα Λούρου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούρου

Αναγνώριση του οικισμού Τζούμτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούρου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμποχοβίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούρου

Αναγνώριση του οικισμού Μπάρμπα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούρου

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μουζάκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφηνωτό

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Σφηνωτό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφηνωτού

16/05/1928

Ο οικισμός Τούρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπάρμπα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζούμτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμποχοβίτη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λούρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv