ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πρεβέζης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πρέβεζα

Ο οικισμός Μύτικας προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Μιχαλήτσι προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Νικόπολις και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Πρεβέζης και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Πετρίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Σκαφιδάκι και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθάκι και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σπυρίδων και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Ταράνα και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σαφράμπολις του δήμου μετονομάζεται σε Σμυρτούλα

16/05/1928

Ο οικισμός Νικόπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Πρεβέζης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταράνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκαφιδάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετρίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαθάκι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παντοκράτωρ και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

ΦΕΚ 192Α - 15/07/1933

Ο οικισμός Μιχαλήτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιχαλητσίου

ΦΕΚ 126Α - 11/04/1934

Ο οικισμός Σμυρτούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμυρτούλας

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Θωμά

ΦΕΚ 424Α - 10/11/1938

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πνευματικός Φάρος και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθάκι και προσάρτησή του στο δήμο Πρεβέζης

ΦΕΚ 339Α - 18/12/1976

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύτικα

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Τριάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεοχώριον του δήμου

Ο οικισμός Πνευματικός Φάρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πρέβεζα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Μιχαλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Μιχαλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Μύτικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από την κοινότητα Νικοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζωμα αποσπάται από την κοινότητα Νικοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρα αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παντοκράτωρ του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Καλαμίτσι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πρεβέζης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεγαδένδρον αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδημα Κυράς αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ριζά αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Θέσις αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σαμψούς αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σινώπη αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστροσυκιά αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίνα αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Ζαλόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κοτσανόπουλον αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάτες αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Σφηνωτό αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαστρον αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούρος αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνι αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ρευματιά αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ράχη αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ωρωπός αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κοτσανόπουλον αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο Λούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Λούρου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv