ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πάργας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάργα

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στην κοινότητα Πάργας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Πάργας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάργας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης

Κ. Πάργας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Νικοπόλεως του νομού Πρεβέζης από την επαρχία Μαργαριτίου του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 300Α - 31/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πάργας

Δ. Πάργας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 300Α - 31/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πάργας

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Λύχνος και προσάρτησή του στο δήμο Πάργας

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσογιάλι και προσάρτησή του στο δήμο Πάργας

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Ο οικισμός Λύχνος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάργα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Πάργας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα Ανθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα Ανθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάριον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Σαρακίνικο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγιάς

Ο νέος οικισμός Μαράς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πάργας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πάργα στον οικισμό Καναλλάκιον

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πάργα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλανιδούσσα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναλλάκιον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλι αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκνίδα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουβοπόταμος αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεκούριον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνόπουλο αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέμελο αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σκαφιδωτή αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνι αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχερουσία αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκορφον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζακαίικα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάρα αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδορράχη αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάρκισσος αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σκαφιδωτή αποσπάται από το δήμο Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv