ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορύτιανης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κορύτιανη

Ο οικισμός Αγόρανα προσαρτάται στην κοινότητα Κορύτιανης

Ο οικισμός Κάτω Κορύτιανη προσαρτάται στην κοινότητα Κορύτιανης

ΦΕΚ 80Β - 19/10/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Κορύτιανη στον οικισμό Αγόρανα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Άνω Κορύτιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σκαφιδωτή

Ο οικισμός Κάτω Κορύτιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Σκαφιδωτή

Ο οικισμός Αγόρανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκαφιδωτής

Κ. Σκαφιδωτής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορύτιανης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τρικάστρου

Κ. Τρικάστρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκαφιδωτής

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Κάτω Σκαφιδωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκεπαστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Ο οικισμός Άνω Σκαφιδωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαναρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv