ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τοπόλας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοπόλα

Ο οικισμός Σκέμπον προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλας

Ο οικισμός Λυγιά προσαρτάται στην κοινότητα Τοπόλας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τοπόλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμαδιό

Ο οικισμός Σκέμπον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βράχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χειμαδιού

Κ. Χειμαδιού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τοπόλας

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βράχου

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βράχου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαλόγγου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv