ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκιαδά (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκιαδάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοντάτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Ο οικισμός Αλώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv