ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καμαρίνας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καμαρίνα

Ο οικισμός Σέσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίνας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαρτανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίνας

Αναγνώριση του οικισμού Λιμπόχοβον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίνας

Αναγνώριση του οικισμού Βελανιδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμαρίνας

ΦΕΚ 133Α - 13/06/1924

Ο οικισμός Σέσοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεσόβου

16/05/1928

Ο οικισμός Μαρτανή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βελανιδιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμπόχοβον της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Το όνομα του οικισμού Καμαρίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Ζάλογγον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζαλόγγου

Κ. Ζαλόγγου (Πρεβέζης)

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζαλόγγου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καμαρίνας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Ζάλογγον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμαρίνας

Κ. Καμαρίνας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαλόγγου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαλόγγου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαλόγγου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv