ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζερμής (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζερμή

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζερμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βρυσούλας

Κ. Βρυσούλας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερμής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv