ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κράβαρι (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κράβαρι

Ο οικισμός Άνω Βλάνδο προσαρτάται στην κοινότητα Κράβαρι

Ο οικισμός Κάτω Βλάνδο προσαρτάται στην κοινότητα Κράβαρι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κράβαρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανωράχη

Ο οικισμός Άνω Βλάνδο της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Δεσποτικόν

Ο οικισμός Κάτω Βλάνδο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Δεσποτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανωράχης

Κ. Ανωράχης (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κράβαρι

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από την κοινότητα Αηδονιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Άνω Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Δεσποτικού

Ο οικισμός Κάτω Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Δεσποτικού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανωράχη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Ράχη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Ράχης

Κ. Άνω Ράχης (Πρεβέζης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ανωράχης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λούρου

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαναρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv