ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φθίνας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φθίνα

Ο οικισμός Ζαροβίνα προσαρτάται στην κοινότητα Φθίνας

Ο οικισμός Τσερκούβιανα προσαρτάται στην κοινότητα Φθίνας

ΦΕΚ 51Α - 30/03/1927

Ο οικισμός Μπονδάρι αποσπάται από την κοινότητα Μπονδαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Φθίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονιά

Ο οικισμός Ζαροβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκεπαστό

Ο οικισμός Τσερκούβιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκκλησιά

Ο οικισμός Μπονδάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλανιδούσσα

Ο οικισμός Νιαγκάτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αηδονιάς

Κ. Αηδονιάς (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φθίνας

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανωράχης

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Εκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Δεσποτικού

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Ο οικισμός Βαλανιδούσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλανιδούσσας

ΦΕΚ 115Α - 15/06/1947

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεπαστού

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv