ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πεσπεράγου (Λέσβου)

ΦΕΚ 151Α - 06/07/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεσπέραγον από την κοινότητα Πορτιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Αλεξόπυργος (Μετόχιον) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

Αναγνώριση του οικισμού Ακρωτήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Αλεξόπυργος (Μετόχιον) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρωτήριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κούταλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεσπεράγου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κούταλης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πεσπέραγον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεδινόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεδινού

Κ. Πεδινού (Λέσβου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεσπεράγου

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Βουνάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεδινού

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Πεδινό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πεδινού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv