ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαλατούνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλατούνα από την κοινότητα Σαραβαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βαλατούνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρωτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρωτού

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλατούνας

Κ. Βαλατούνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρομανδήλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαλατούνας

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πετρωτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρωτόν στον οικισμό Μαυρομανδήλα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τοπόλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv