ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελικίστρα από την κοινότητα Εγλυκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ελικίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ζάστοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

07/04/1951

Ο οικισμός Ζάστοβα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Σούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

17/03/1991

Ο οικισμός Νέο Σούλι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρυάκι της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ρυάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελικίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρυάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv