ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίκαλα

Ο οικισμός Ζούγρα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μέσα Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κάτω Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Γελήνη αποσπάται από το δήμο Γελήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο Γελήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μέσα Ξυλόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ξυλόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τουρτουρέικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Δενδρόν προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κορυφής προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 54Α - 15/11/1860

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Ζαχόλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 15Α - 30/03/1876

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τρίκαλα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τουρτουρέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κορυφής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαρκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σακελλαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ζουμανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Μερτικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Συγερίτση προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λασκάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Ρέθι προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τσιούκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λυκουρδά προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γελήνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σακελλαρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζουμανέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λυκουρδά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τουρτουρέικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σκορδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φραγκέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κασαβέτη προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Πετρακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Σκετζιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Τσεβριάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Λαγκαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τσεβριάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μανωλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Συγερίτση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φραγκέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φακουλάζον προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίου

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικάλων

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Λαγκαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδέϊκων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτινέϊκων

Ο οικισμός Κλουτσινετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίου

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικάλων

Ο οικισμός Κασαβέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρικάλων

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ζούγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Φακουλάζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σκορδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

Ο οικισμός Τουρτουρέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδέϊκων

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Τρικκάλων

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιάς

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

Ο οικισμός Φλαμπουρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Συνοικίας Τρικάλων

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μανωλέϊκα του δήμου καταργείται.

Κ. Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίκαλα από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κασαβέτη αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Τσιούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεθίου

18/12/1920

Ο οικισμός Κασαβέτη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τρίκαλα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Συνοικία Τρικάλων

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τρικάλων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv