ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καστανέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Μπάσι προσαρτάται στο δήμο Καστανέας

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άμπουλα προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Κιόνια προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

18/12/1920

Ο οικισμός Άμπουλα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καρτέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάτσιζας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μικρός Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Καστανέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv