ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαραθέας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρβελάς

Ο οικισμός Μαραθέα προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Πετροβούνι προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Κουλούκια προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Μάτσακας προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

Ο οικισμός Τσιχοβά προσαρτάται στο δήμο Μαραθέας

28-02-1841

Ο οικισμός Καρβελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Κουλούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μάτσακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Τσιχοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαραθέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθέα από την κοινότητα Καρβελά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δυρόν αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Καρβελά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούκια ή Κλούκα αποσπάται από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κολαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθέας

ΦΕΚ 282Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Ευστράτιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μοναχή Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουλούκια ή Κλούκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κουλούκα

Το όνομα του οικισμού Δυρόν της κοινότητας διορθώνεται σε Διρόν

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κολαράς της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Μαραθέα

ΦΕΚ 27Α - 20/01/1956

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαραθέα στον οικισμό Νέα Μαραθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κουλούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv