ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πυρρίχου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαχός

Ο οικισμός Τσεροβά προσαρτάται στο δήμο Πυρρίχου

Ο οικισμός Οροχά προσαρτάται στο δήμο Πυρρίχου

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη προσαρτάται στο δήμο Πυρρίχου

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου προσαρτάται στο δήμο Πυρρίχου

28-02-1841

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Τσεροβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Οροχά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Νερόμυλοι Νικολάου Πανατάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Μονή της Παρθένου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καβάλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάβαλος από την κοινότητα Κότρωνα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Κάβαλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύρριχος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυρρίχου

Κ. Πυρρίχου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πύρριχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv