ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρμουτσή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρμουτσή από την κοινότητα Κιλκίς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιάννες αποσπάται από την κοινότητα Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελάφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Χαϊδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Γκερμπασέλ προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Βεργιατούρ προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Γκερμπασέλ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Βεργιατούρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Χατζηγιαννούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

Ο οικισμός Μελάφτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπασέλ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γιάννες της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταλλικόν

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρμουτσή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλη Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αρμουτσή

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Χαϊδαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαπτιστής

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μεγάλης Βρύσεως (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 169Α - 17/10/1958

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαπτιστού

ΦΕΚ 17Α - 13/02/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

ΦΕΚ 112Α - 30/08/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από το δήμο Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv