ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δραγομιρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δραγομίρ

Ο οικισμός Γκαβαλιανοί προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Καζάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Κοτζά - Ομερλή προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Κιρίτζ προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

Ο οικισμός Μπεϊλερλή προσαρτάται στην κοινότητα Δραγομιρίου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κιρίτζ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορήγι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δραγομίρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαφειοχώρι

Ο οικισμός Γκαβαλιανοί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτούδι

Ο οικισμός Καζάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλη

Ο οικισμός Μπεϊλερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερόλακκος

Ο οικισμός Κοτζά - Ομερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χερσοτόπι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαφειοχωρίου

Κ. Βαφειοχωρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγομιρίου

ΦΕΚ 59Α - 13/03/1931

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουτογιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Βαφειοχωρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαφειοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Βαφιοχώριον

Το όνομα του οικισμού Σουτογιαννέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σουλτογιανναίικα

Το όνομα του οικισμού Χορήγι της κοινότητας διορθώνεται σε Χωρύγιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαφιοχωρίου

Κ. Βαφιοχωρίου (Κιλκίς)

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαφιοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σιταριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαφιοχωρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βαφειοχωρίου

ΦΕΚ 63Α - 05/05/1958

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνοτόπου

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμνοτόπου

ΦΕΚ 99Α - 20/06/1961

Ο οικισμός Χωρύγιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρυγίου

ΦΕΚ 132Α - 06/07/1971

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Στέρνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv