ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ακίντζαλη (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δουρκουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σανσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δουρμπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μπρες προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μενετλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Κιολεμενλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καρά Παζαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Δεβερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Γκενσεκλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καρλόβασι προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Ερτζελή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Αατλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Μουλαμπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Καραλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Χατζή Ογλαρά προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σαντζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ακίντζαλη προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

Ο οικισμός Τσααλή προσαρτάται στην κοινότητα Ακίντζαλη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ακίντζαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μουριές

Ο οικισμός Γκενσεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεματιά

Ο οικισμός Δεβερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Προμαχών

Ο οικισμός Καρά Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγορά

Ο οικισμός Δουρκουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νίγδη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μουλαμπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακακίες

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ακίντζαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μουριών

Κ. Μουριών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ακίντζαλη

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσααλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόβρυση

Ο οικισμός Καραλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκαμινιά

Ο οικισμός Μπρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρολίμνιον

Ο οικισμός Κιολεμενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθωτό

Ο οικισμός Ερτζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλεξάνδρα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χατζή Ογλαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχρόβρυση

Ο οικισμός Αατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβαλάρης

Ο οικισμός Σανσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κληματαριά

Ο οικισμός Δουρμπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύνορον

Ο οικισμός Σαντζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιές

16/05/1928

Ο οικισμός Μενετλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρλόβασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρητικά

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

Ο οικισμός Μικρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μουριές της κοινότητας διορθώνεται σε Μουριαί

Ο οικισμός Αγορά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρολίμνιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σύνορον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προμαχών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κληματαριά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Ρεματιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιθωτό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκαμινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Πλατανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Ο οικισμός Ακακίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουριών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv