ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γενή Μαχαλέ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενή Μαχαλέ

Ο οικισμός Σερεμετλή προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλέ

Ο οικισμός Σαρή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλέ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειψύδριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λειψυδρίου

Κ. Λειψυδρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή Μαχαλέ

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σερεμετλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανάριον

Ο οικισμός Σαρή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Λειψυδρίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψυδρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λειψυδρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1972

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοπέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Λειψύδριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv