ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκιόλ- Όμπαση (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκιόλ Όμπαση

Ο οικισμός Γιαντζηλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιόλ- Όμπαση

Ο οικισμός Αλή Χοτζαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιόλ- Όμπαση

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκιόλ Όμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Πικρολίμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πικρολίμνης

Κ. Πικρολίμνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιόλ- Όμπαση

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Αλή Χοτζαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόκαμπος

Ο οικισμός Γιαντζηλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκερατέα

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροκάμπου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πικρολίμνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πικρολίμνη στον οικισμό Ξυλοκερατέα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξυλοκερατέας

Κ. Ξυλοκερατέας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πικρολίμνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπακαίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλοκερατέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv