ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρή Γκιόλ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρή Γκιόλ

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρή Γκιόλ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαρή Γκιόλ

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σαρή Γκιόλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Κρηστώνος (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρηστών από την κοινότητα Κιλκίς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα Κιλκίς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολχίς

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρηστών της κοινότητας

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Κολχίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κρηστώνος (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρηστών της κοινότητας διορθώνεται σε Κρηστώνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κρηστώνης

Κ. Κρηστώνης (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρηστώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρηστώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv