ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλανίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλανίτσα

Ο οικισμός Σερτσελή προσαρτάται στην κοινότητα Πλανίτσης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Πλανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φύσκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φύσκας

Κ. Φύσκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλανίτσης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σερτσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπουργίτης

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φύσκας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Φύσκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv