ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοράφτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοράφτσα

Ο οικισμός Αλέξια προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Γιααπλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ουλασλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ράμνα προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

Ο οικισμός Ισμακλή προσαρτάται στην κοινότητα Μοράφτσης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Μοράφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αντιγόνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αντιγονείας

Κ. Αντιγονείας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοράφτσης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γιααπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωριουδάκι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονολίθι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ισμακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάβρα

Ο οικισμός Ουλασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδάκι

16/05/1928

Ο οικισμός Αλέξια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αντιγονείας

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Αντιγονείας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Αντιγονείας (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυλοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλοχώριον

Κ. Αντιγονείας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv