ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραχώβης, Ορόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράχωβα

Ο οικισμός Τσέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου

Ο οικισμός Δρομπίκιστα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δρομπίκιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

Ο οικισμός Τσέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυξός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυξού

Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραχώβης, Ορόβου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Πυξού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Πυξού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Πυξός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βροντερού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv