ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κωστενετσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κωστενέτσι

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κωστενέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιεροπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιεροπηγής

Κ. Ιεροπηγής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κωστενετσίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ιεροπηγής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα Πολυανέμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv