ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρεβενών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρεβενά

Ο οικισμός Γκομπλάρι προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενών

Ο οικισμός Μπούρα προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενών

Ο οικισμός Καλαμίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενών

Ο οικισμός Κυρά Καλή προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενών

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Μπούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δοξαράς

Ο οικισμός Γκομπλάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μερσίνα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Κυρά Καλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυρά Καλής

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Μερσίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερσίνας

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γρεβενών

Δ. Γρεβενών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γρεβενών

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Δ. Γρεβενών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερον Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρακαλή αποσπάται από την κοινότητα Κυρακαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνα αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Συνδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελλί αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα Αβδέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσολούρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσολουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Σαμαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνα αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλιππαίοι αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοτσικόν αποσπάται από την κοινότητα Δοτσικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμίξη αποσπάται από την κοινότητα Σμίξης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Μελίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κριθαράκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρύα Βρύση του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 106Α - 31/07/2017

Ο οικισμός Ζάκας του δήμου μετονομάζεται σε Ζιάκας

Η κοινότητα Ζάκα του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Ζιάκα

Εκτύπωση  Αρχείο csv