ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Αλμυρής (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Αλμυρή

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

08/10/1934

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αλμυρή στον οικισμό Γαλατάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλατακίου

Κ. Γαλατακίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

08/10/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αλμυρής

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Ρητόν της κοινότητας διορθώνεται σε Ρυτόν

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Γαλατακίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 160Α - 18/06/1953

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόν Ελένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 316Α - 31/12/1954

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γαλατάκι στον οικισμό Κάτω Αλμυρή

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Μυρτέα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κάτω Αλμυρής και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αλμυρής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Αλμυρή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αλμυρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Ντράσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτέζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Μυρτέζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv